Magazín LEEMONADA

MODERNÍ TECHNOLOGIE PROMĚŇUJÍ VINAŘSTVÍ

MODERNÍ TECHNOLOGIE PROMĚŇUJÍ VINAŘSTVÍ

To už je snažší zastavit vodu v řece, než technologický pokrok! Spíše se zrychluje než by zpomaloval, a je všudypřítomný. Ovlivňuje i vinařství, a to velmi výrazně.

Pro laika by to mohlo být překvapivé: vždyť víno má tak dávnou historii! Patřilo
k nejzákladnějším gastronomickým (nejen to, také i sociálním a kulturním) fenoménům už v antice, a patří mezi ně dodnes… Proto bychom očekávali,
že vinař bude člověk nanejvýš konzervativní, lpící na tradici.

Ano, jenže ono „hlášení se k tradici“ znamená spíš lpění na kvalitě, udržování
a rozvíjení osobitosti vína z toho kterého regionu, ctění profesních pravidel, vnitřní zábranu cokoli ošidit. Ne to, že by bylo nutné třeba lisovat hrozny pouze
za pomoci síly paží. I v minulosti probíhal vývoj (ostatně, je dost možné, že vína produkovaná u nás před staletími by nám dnes nechutnala), a ustrnutí na místě
by tedy nebylo ničím „tradičním“.

Zároveň ale platí, že žádná technologie nedokáže nahradit zkušenost a intuici vinaře. Ti dnes mají na vinicích meteorologické stanice, které sledují srážky, míru slunečního svitu i další údaje, které se přenášejí do počítačů vytvářejících prognózy, jež mohou zabránit škodám na úrodě. Laboratorní rozbory pH, cukernatosti
a poměru kyselin v hroznech pomáhají správně načasovat sklizeň. Automatizované příjmové linky či setřásací pulty dokážou s hrozny šetrně nakládat a bránit jejich poškození. Budoucí víno se v průběhu výrobního procesu opět laboratorně kontroluje, a mnohé zásahy mohou být díky automatizovaným systémům provedeny bezprostředně dle potřeby, rychleji, než by to dokázal člověk. Oproti předkům máme výhodu v možnosti použití systémů dokonale izolovaných
od vzdušného kyslíku a tak dále… Ale! To vše by bez vinaře bylo k ničemu.
Zato v jeho rukou mohou technologie přispět ke vzniku vína ještě lepšího!

INOVATIVNÍ PROPAGACE POSOUVÁ VINAŘSTVÍ ZA HRANICE SVÝCH VINOHRADŮ

Inovativním přístupem k propagaci svých vinařství se mohou vinaři posunout dále také v budování své značky. Použitím novodobých grafických technologií mohou působit svěže a moderně. Ukázka vizuálu byla připravena z fotomontáže z několika fotografií, která tak vystihuje typického důvěryhodného českého vinaře. Za hranice svých vinohradů se vinařství může dostat i po vizuální stránce.

další články z rubriky Postřehy:

PROČ SE VYDAT NA DRUPU

Pro lidi z tiskařského průmyslu je pomyslným „pupkem světa“ německé město Düsseldorf, v němž se každé čtyři roky koná nejvýznamnější polygrafický veletrh světa nazvaný drupa.