Magazín LEEMONADA

ČERNÁ SLUNCE

ČERNÁ SLUNCE

Výstava Černá slunce – Odvrácená strana modernity 1927–1945, která byla k vidění v Galerii výtvarného umění v Ostravě od prosince do března to hoto roku, byla zcela unikátní, výrazná a… lehce depresivní.

Jednalo se o soubor umění z mimořádně nosného a složitého období daných let, ve kterém u nás došlo k mnoha politickým, sociálním a uměleckým zvratům. Do umění od symbolismu přes surrealismus po existencialismus pronikají stavy tesknoty, nostalgie, melancholie a úzkosti. Do předcházejícího lyrického tvarosloví se začaly promítat dramatické obsahy a spletité významy odrážející odvrácené stránky lidské mysli, vyvolané pozdním dozněním ohlasu první světové války, hospodářskou krizí, stupňujícím se společenským napětím a narůstajícími obavami, že propukne válka nová.

Na výstavě byly k vidění obrazy, plastiky, fotografie a grafiky. Zahrnuta byla díla charakteristických osobností tehdejší umělecké scény i díla opomíjených autorů tak, aby vznikl pohled osvobozený od hledisek skupinových, stylových či generačních, mj. stěžejní díla Jindřicha Štyrského, Toyen, Josefa Šímy, Emila Filly, Jana Zrzavého, Josefa Lady, Josefa Váchala, Zdeňka Rykra, Františka Drtikola a Karla Teigeho.

K vidění byl i slavný surrealistický obraz „Spící“ od Toyen, druhý nejdražší obraz vydražený v Česku. V roce 2009 za něj dal nový majitel závratných 20 milionů korun. „Léda s labutí“ od Josefa Šímy je v tomto zajímavém žebříčku na čtvrtém místě.

 

další články z rubriky Kultura:

BOŽSKÁ HRA  

BOŽSKÁ HRA

Po loňské návštěvě výstavy Černá slunce, neunikla nám ani další výstava na půdě Ostravské galerie výtvarného umění - rozsáhlá retrospektia života a díla malíře Jana Zrzavého (1890–1977), výstavu vskutku nevyčíslitelné hodnoty.

STÁLO SE I BEHIND THE DOOR  

STÁLO SE I BEHIND THE DOOR

Křest alba nadějné funky jazzové formace 24. září nadchl plnou Stolárnu.