Magazín LEEMONADA

DĚLÁME TO DETAILNĚ!

DĚLÁME TO DETAILNĚ!

Je svatba v dnešní době něčím,
co si zaslouží nálepku "retro"
a je dobrá jen pro staromilce?

Ne nutně! Propojením obvyklých svatebních zvyků s novými trendy a individuálním přístupem může svatba dostat moderní šmrnc, a přitom s ipřijdou na své i babičky snoubenců!

Novým trendem v devadesátých letech minulého století bylo pro lidi žijící ve státě, který právě nabyl svobody, uspořádání partnerských svazků takzvaně
„na psí knížku“. Lidé objevili novou kvalitu v „zavázání se“ druhému partnerovi
i bez dříve téměř nezbytného obřadu. Sňatkovost postupně klesla o víc než 40 procent a klesající tendence se přenesla i do 21. století. Rozvádí se zhruba polovina manželství, ale v posledních sedmi letech rozvodů zase trochu ubývá.

ALE JAK SE MĚNÍ SVATBA JAKO TAKOVÁ?

Ten obřadní akt, při němž si snoubenci oficiálně slíbí vzájemnou věrnost, podporu
a citovou vytrvalost? Jak fungují dnešní svatební přípravy a jak se svatby změnily
od dob nesvobodného Československa?


Zásadní změnou je DALEKO VYŠŠÍ VĚK SNOUBENCŮ. Dřív se lidé brali krátce po nabytí plnoletosti. V současnosti se průměrný věk nevěsty pohybuje
okolo 27 let, ženichovi je obvykle kolem 30 let. To už páry většinou mají vybudované společné zázemí. Někdy si dokonce mohou dovolit celou svatbu zaplatit sami a nepotřebují pomoc rodičů. Z toho plyne, že si svůj velký den
mohou naplánovat přesně podle svých představ.

Vzhledem k rychlosti doby, v níž nejdražší a nejcennější devizu představuje samotný čas, se lidé v mnoha situacích obracejí NA PROFESIONÁLY a nakupují služby, které jim jejich čas ušetří. V případě svateb se kvůli organizaci, přípravě
a plánování celého dne obracejí na svatebního manažera. Jeho zkušenosti jsou
pro páry, které vlastně ještě neví, co je čeká a jaké mají možnosti, stejně cenné, jako zkušenosti makléřů na akciových trzích pro investory. Dobrý svatební
manažer musí přistupovat k jednotlivým párům individuálně, vyslechnout pozorně jejich představy a získat si jejich důvěru.

V naší agentuře (Wedding by Leemon) se plánování a organizování svateb stalo přirozeným rozšířením nabídky. Na počátku byla vlastní svatba, tehdejší ne zcela vyhovující služby A VÝZVA ZVLÁDNOUT TO LÉPE.

SE SVATEBNÍM MANAŽEREM HODÍTE STAROSTI ZA HLAVU!


K jednotlivým svatbám přistupujeme velmi obezřetně. Zaměřujeme se na originalitu, na klienty si uděláme dostatek času a hledáme vždy jedinečné řešení. Svatba má být pro snoubence dnem, kdy se cítí přirozeně a jsou sami sebou (ačkoliv trocha lehké nervozity většinou činí tento den svátečním a není na škodu).
Rádi dáváme snoubencům a jejich blízkým pocit výjimečnosti a snažíme se vytvořit nezapomenutelné okamžiky pro všechny přítomné. Pokud máte zájem o radu
a pomoc s organizací svatby, můžete se obrátit na NÁS.

další články z rubriky Creating Emotions:

3D RENDERY  

3D RENDERY

Není to nic nového, převratného, setkáváme se s nimi skoro každý den a ani si to neuvědomujeme. Díky tomu, že vypadají realisticky, velice často je zaměňujeme s fotografiemi.

MYŠLENÍ JAKO VÝHODA  

MYŠLENÍ JAKO VÝHODA

Myšlení vyžaduje čas, jistý odstup od bezprostřední situace, soustavnost a představu cíle. Kdo je nemá, jedná „bezmyšlenkovitě“.