Magazín LEEMONADA

MYŠLENÍ JAKO VÝHODA

MYŠLENÍ JAKO VÝHODA

Myšlení vyžaduje čas, jistý odstup od bezprostřední situace, soustavnost a představu cíle. Kdo je nemá, jedná „bezmyšlenkovitě“.

Odstup, zkušenost a zobecnění představují tu nejsilnější stránku člověka,
na níž spočívá jeho celková úspěšnost ve srovnání s jinými živočichy.

Tip 1: Mozek jako konkurenční výhoda.

Zvýšená mozková aktivita a píle při čemkoliv co děláte, je základ úspěchu už od školního věku. Zamyslete se nad rozdílem v pojetí věcí a rozhodnutí bezmyšlenkovitě nebo promyšleně. Stejným způsobem přistupujte i v tom, co děláte. Vaše konkurence nemusí nutně přemýšlet u všeho, co dělá, nebo naopak jedná promyšleně a vy ztrácíte, začněte s tím také. Získejte další konkurenční výhodu.

Tip 2: Víte, kam až sahá vaše pole působnosti v oblasti myšlení?

Zkuste se zamyslet i nad vašimi klienty. Proč si kupují vaše produkty? Jaký důvod k tomu mají? Pokud není jednoznačně určený, dejte jim ho. Předložte své konkurenční výhody. Zapomeňte na svůj pohled a vciťte se do pohledu vašich zákazníků. Není důležité to, co přinese prodej přímo vám, je jasné, že zisk, ale je důležité, co přinese produkt lidem, kteří si ho kupují. Protože v mezní situaci, kdy produkt nemá pro člověka žáden přínos, nebo mu nerozumí, nemá ani zájem si ho koupit a vy přicházíte právě o zmiňovaný zisk.

Tip 3: Orientace na klientovy city. Zaútočte na klientovy pocity.

Na základě správného stanovení konkrétní cílové skupiny, ve které se vyselektují osobnosti pomocí stanovení charakterových vlastností, zájmů a cílů osobnostního profilu zastupujících tuto skupinu, můžete zacílit marketingová sdělení tak, aby se jich dotkla. Pokud neznáte svého klienta, nemůžete mu předat svůj produkt, jak byste si představovali. Každá matka ví, jak na své děti a naopak, v tom tkví ta podstata.

Tip 4: Přehledné portfolio.

Jedna ze zásadních chyb je nepřehledné portfolio služeb. Prodáváte mrazničky? Neumisťujte je pod rychlovarné konvice, ale zařaďte je do bílého zboží. Mají-li produkty nějaké společné prvky, sdružujte je dohromady do označených skupin. Proč všechny Apple výrobky začínají písmenem „i“? Proč všechny Audi vozy začínají velkým A? Proč Lamborghini nespojuje prodej traktorů s prodejem sportovních vozů? Nejen velké značky chtějí, aby jejich portfolio bylo co nejvíce srozumitelné a přehledné, protože díky tomu je snadno zapamatovatelné a jednoduše virálně šiřitelné.

 

další články z rubriky Creating Emotions:

DĚLÁME TO DETAILNĚ!  

DĚLÁME TO DETAILNĚ!

Je svatba v dnešní době něčím,
co si zaslouží nálepku "retro"
a je dobrá jen pro staromilce?

3D RENDERY  

3D RENDERY

Není to nic nového, převratného, setkáváme se s nimi skoro každý den a ani si to neuvědomujeme. Díky tomu, že vypadají realisticky, velice často je zaměňujeme s fotografiemi.